Zonnestelsel Nieuws

Meer nieuwe foto’s van de Jupitermaan Europa

Deze afbeeldingen van Jupiters ijzige maan Europa werden genomen door de JunoCam aan boord van de ruimtesonde Juno van de NASA tijdens een scheervlucht op 29 september 2022. De afbeeldingen werden bewerkt door burgerwetenschappers.

Europa gefotografeerd door de Juno-ruimtesonde
Dit beeld van Europa werd vastgelegd door JunoCam tijdens de scheervlucht van 29 september 2022. Burgerwetenschapper Björn Jónsson verwerkte de data om dit beeld te maken. Credit: NASA / JPL-Caltech / SwRI / MSSS / Björn Jónsson / CC BY-NC-SA 2.0.

“Vanaf de scheervlucht langs de Aarde in 2013 zijn de burgerwetenschappers van Juno van onschatbare waarde geweest bij het verwerken van de talrijke beelden die door de JunoCam worden gemaakt. Dit zegt hoofdonderzoeker Dr. Scott Bolton van het Juno-team en onderzoeker bij het Southwest Research Center.

Tijdens iedere scheervlucht langs Jupiter en nu zijn manen biedt hun werk een perspectief dat is gebaseerd op zowel wetenschap als kunst. Ze zijn een cruciaal onderdeel van ons team en lopen voorop door onze afbeeldingen te gebruiken voor nieuwe ontdekkingen.

Deze nieuwste afbeeldingen van Europa doen precies dat, en wijzen ons op oppervlaktekenmerken die details onthullen over hoe Europa werkt en wat er op de loer ligt, zowel op het ijs als eronder.

JunoCam nam de dichtst bij zijnde opname (boven) vanaf een hoogte van 1521 kilometer toen de ruimtesonde over een gebied vloog dat Annwn Regio wordt genoemd. In de afbeelding is zichtbaar dat het terrein naast de dag- en nachtzijde ruig is, met veel kuilen en troggen.

Talloze heldere en donkere richels en banden strekken zich uit over een gebroken oppervlak en onthullen de tektonische spanningen die de maan gedurende millennia heeft doorstaan. De ronde donkere structuur rechtsonder is de krater Callenish.

Dergelijke JunoCam-opnames helpen om hiaten in de kaarten op te vullen van afbeeldingen die zijn verkregen door de Voyager- en Galileo-missies van de NASA, aldus de Juno-wetenschappers.

Europa gefotografeerd door de Juno ruimtesonde
Dit paar afbeeldingen toont hetzelfde deel van Europa voor en nadat de afbeeldingen werden verwerkt. De originele (minimaal bewerkte) afbeelding, links, werd op 29 september 2022 voor de JunoCam vastgelegd. Burgerwetenschapper Navaneeth Krishnan verwerkte de afbeelding om de versie aan de rechterkant te produceren. Het verbeterde kleurcontrast zorgt ervoor dast grotere oppervlaktekenmerken meer opvallen. Een voorbeeld van de resultaten is te zien in de rechterbenedenhoek van deze afbeelding, waar de putjes en een klein rechthoekig blok (dat meer licht reflecteert dan omringende elementen) opmerkelijke schaduwen werpen. Kleinschalige texturering van het oppervlak in de afbeelding moet zorgvuldig worden bestudeerd om onderscheid te maken tussen structuren en artefacten veroorzaakt door de beeldbewerking, maar de afbeelding dient zowel de kunst als de wetenschap door ons dieper in het buitenaardse landschap van Europa te trekken. Credit: NASA / JPL-Caltech / SwRI / MSSS / Navaneeth Krishnan S. / CC BY.

In de tweede afbeelding zorgt het verbeterde kleurcontrast ervoor dat grotere oppervlaktekenmerken meer opvallen dan in de licht bewerkte versie van de afbeelding (links).

Een voorbeeld van de resultaten is te zien in de rechterbenedenhoek van de verbeterde afbeelding waar putjes en een klein blok opvallende schaduwen werpen.

Kleinschalige texturering van het oppervlak van de afbeelding moet zorgvuldig worden bestudeerd om onderscheid te maken tussen kenmerken en artefacten van de beeldbewerking, maar de afbeelding trekt ons dieper het buitenaardse landschap van Europa in.

Juno’s burgerwetenschappers maken deel uit van een wereldwijde gezamenlijke inspanning die leidt tot zowel nieuwe perspectieven als nieuwe inzichten, aldus JunoCam-onderzoeker en onderzoeker aan het Planetary Science Institute Dr. Candy Hansen.

Vaak zullen burgerwetenschappers de potentiële wetenschappelijke toepassingen van een afbeelding volledig overslaan en zich concentreren op hoe Juno hun verbeeldingskracht of artistieke zin inspireert en die creativiteit wordt door de wetenschappelijke wereld zeer gewaardeerd.

Eerste publicatie: 8 oktober 2022
Bron: Sci-News