Oorsprong en geschiedenis van het Chinese Nieuwjaar

Chinese drakendans
Traditionele drakendans tijdens de viering van Chinees Nieuwjaar

Het Chinees Nieuwjaar (het Lente festival) heeft een geschiedenis van meer dan 3800 jaar. De herkomst van het festival voert terug tot het aanbidden van goden in de oude Chinese agrarische samenleving. Tot aan de Han Dynastie (202 v. Chr. – 220 na Chr.) was er geen vaste datum voor de viering van het nieuwe jaar totdat keizer Wudi de maankalender invoerde. Het festival heeft tijdens zijn bestaan vanaf de Yinshang (17de eeuw voor Chr. tot 1046 voor Chr.) tot vandaag de dag verschillende namen gehad. Zo werd het Yuanchen, Yuanri en Yuandan genoemd.

De viering is in de geschiedenis nauw verbonden met de agrarische gemeenschap. De mensen vroeger deelden, aan de hand van hun ervaringen in de landbouw, het jaar op in seizoenen. Het begrip “jaar” was het resultaat van de eerste kalender die in de Shang Dynastie (1700 v. Chr. – 1046 v. Chr.) uit kwam. De eerste activiteiten van aanbiddingen legden de bodem voor het festival. Mensen droegen kleren, voedsel en hun oogst op aan de goden en de wil van hun voorvaderen. Ze hielden offer ceremonies om te bidden voor rust en vrede aan het einde van ieder jaar.

Zhou Dynastie

Tijdens de Zhou Dynastie (1046 v. Chr. – 256 v. Chr.) ontstond de naam “Nian”. Het aanbidden aan het einde van het jaar werd het bestuderen van de start van het werken op het land in de lente. Er werd niet alleen gebeden voor een goede oogst maar er in deze periode werd ook het aanbidden van de Keuken God, de Poort God, de God van de Vreugde, de God van de Rijkdom en de God van de Gezondheid in de traditie verankerd.

Qin Dynastie

Tijdens de Qin Dynastie ( 221 v. Chr. – 207 v. Chr.) werd de cyclus van een jaar Shangri, Yuanri en Gaisui genoemd en oktober werd gebruikt als het begin van de nieuwe jaarcyclus. Tijdens de Han Dynastie werden Zhengri en Yuanri algemeen gebruikt en in die tijd raakten de mensen deels het blinde geloof in goden en voorouders kwijt en werd er meer de relatie gelegd tussen tijd en leven.

Han Dynastie

Sinds de invoering van de maankalender door keizer Wudi in de Han Dynastie is de voering van Nieuwjaarsdag steeds meer ingeworteld geraakt in de Chinese tradities. Tijdens de Han Dynastie werd Nieuwjaarsdag in het hele land gevierd. De overheid organiseerde festiviteiten en ook de burgerbevolking zijn haar eigen feesten. Ook ontstonden er in die tijd nieuwe gewoontes zoals het verbranden van bamboe (tegenwoordig vuurwerk) en het ophangen van Nieuwjaarsgedichtjes en het opblijven tijdens de wisseling van het jaar.

Tijdens de Wei en Jin Dynastieën (220 – 439 na Chr.) was het voornamelijk een feest voor de overheid en de gewone mensen gebruikten het knetterende geluid van brandende bamboe om de boze geesten te verjagen. Het opblijven tijdens de jaarwisseling werd heel gewoon en mensen toonden hun respect voor oudere familieleden door voor hen te knielen. De woorden Yuandan en Xinnian ontstonden om de wisseling tussen twee jaren aan te duiden.

Song en Tang Dynastie

Tijdens de Tang en Song Dynastie kreeg de viering de standaardnaam, Yuanri. In de Tang Dynastie (618 – 907 na Chr.) verschoof het zwaartepunt van de viering van aanbidding naar meer socialere viering. Mensen kregen vrije tijd om samen te zijn met hun familie. Tijdens de Song Dynastie (960 – 1279 na. Chr.) werd het buskruit uitgevonden en werd er vuurwerk gebruikt tijdens de viering.

Van de Song Dynastie naar de Qing Dynastie (1644 – 1911) werd het festival Yuandan genoemd en kregen de vieringen een steeds socialer karakter. Menen begonnen elkaar te bezoeken en begonnen kado’s uit te delen. Er ontstonden activiteiten als drakendansen, leeuwendansen en steltlopen en ook de Shehuo optredens vonden plaats tijdens het Lentefestival.

Gregoriaanse kalender

In 1912 besloot de regering om af te stappen van de maankalender en het Chinese nieuwjaar en over te stappen naar de Gregoriaanse kalender. Maar de bevolking vond dit maar niks dus het werd geen groot succes. E werd een compromis bereikt door beide kalendersystemen te handhaven. De overheidsinstanties, bedrijven, scholen en andere organisaties zouden de Gregoriaanse kalender gaan gebruiken terwijl de maankalender gehandhaafd bleef voor de traditionele feestdagen. De eerste dag van de Gregoriaanse kalender wordt Yuandan (Nieuwjaarsdag) genoemd en de eerste dag van de maankalender wordt Chunjie genoemd Lentefestival of Chinees Nieuwjaar).

Na 1949, met de communistische partij aan de macht, werd het Lentefestival een nationale vakantie waarin men vrij kreeg van school en werk. Tegenwoordig is het nog steeds de belangrijkste feestdag in China.

Datums

Jaar Datum Dag Teken
2015 19-02 donderdag Schaap
2016 08-02 maandag Aap
2017 28-01 zaterdag Haan
2018 16-02 vrijdag Hond
2019 05-02 dinsdag Varken
2020 25-01 zaterdag Rat
2021 12-02 vrijdag Os
2022 01-02 dinsdag Tijger
2023 22-01 zondag Haas
2024 10-02 zaterdag Draak
2025 29-01 woensdag Slang

Eerste publicatie: 28 januari 2017
Laatste bewerking: 27 december 2019