Vervuiling op andere planeten kan duiden op geavanceerd leven

James Webb Telescope
Artist impression van de James Webb Telescope in de ruimte (credit: webbtelescope.org)

Leven produceert afval dus om buitenaards leven te vinden zouden we kunnen zoeken naar hun afval.

NASA bouwt aan een opvolger van de Hubble Space Telescope. Deze James Webb Space Telescope zal in staat zijn om sterlicht dat gefilterd wordt door de atmosfeer van planeten met de grootte van de Aarde, te detecteren en op die manier te zoeken naar buitenaards leven. Men wil de telescoop gaan inzetten om te zoeken naar erg reactieve gassen, zoals bijvoorbeeld zuurstof, die nodig zijn om leven in stand te houden. Maar zoeken op deze manier betekent dat je hooguit aanwijzingen kan vinden voor het voorkomen nar eenvoudig leven zoals planeten en microben.

Astronomen van de Universiteit van Harvard denken dat we meer geavanceerde levensvormen kunnen vinden door te zoeken naar gassen die vrijkomen door industriële productie. Dit team van astronomen, dat onder leiding staat van Henry Lin, heeft berekend dat de James Webb Space Telescope twee vormen van chlorofluorocarbons (CFC’s) moet kunnen detecteren. CFC’s zijn complexe op koolstof gebaseerde gassen die worden gebruikt in aerosolen en oplosmiddelen.

Om CFC’s te kunnen maken is er een keten van verschillende chemische reacties nodig waarvan men weet dat die althans op Aarde, alleen maar kunstmatig kunnen worden uitgevoerd.

Bekende voorbeelden van CFC’s zijn CFC-11 (trichlorofluoromethaan) en CFC-12 (dichlorodifluoromethaan) waarvan het gebruik op Aarde door internationale wetgeving inmiddels aan banden is gelegd. Omdat ze slecht afbreekbaar zijn loopt de concentratie in onze atmosfeer nog steeds op en dragen ze nog steeds bij aan het broeikaseffect.

CFC-12
dichlorodifluoromethaan (CFC-12)
CFC-11
Trichlorofluoromethaan (CFC-11)

Het team heeft berekent dat de JWST slechts enkele dagen waarneemtijd nodig heeft om hoge concentraties CFC’s bij een aardachtige planeet in een baan om een witte dwerg, te detecteren. Witte dwergen zijn de restanten van zon-achtige sterren maar men weet dat er witte dwergen zijn met planeten en men heeft berekent dat de condities voor leven op dergelijke ster-planeetsystemen ideaal kunnen zijn voor het voorkomen van leven.

De JWST kan alleen hoge concentraties aan CFC’s detecteren en dat betekent dat de atmosfeer van een exo-planeet sterk vervuild moet zijn maar de hoeveelheden zouden van dien aard zijn dat er nog steeds leven op die planeet mogelijk is. Daarnaast zou de telescoop op die manier overblijfselen van beschavingen kunnen ontdekken die zichzelf hebben uitgeroeid. Er zijn namelijk CFC’s bekend die meer dan 100.000 jaar stabiel blijven en daardoor aangetoond kunnen worden lang nadat hun ontstaansbron is verdwenen.

Dit betekent natuurlijk wel dat de aliëns die we dan vinden niet bepaald veel zorg hebben besteed aan hun milieu.

Laatste bewerking: 28-06-2014
Bron: NewScientist