Astronomisch Nieuws

Waarom we naar Europa toe moeten gaan

Vergelijking Aarde - Europa - Maan
Europa is veel kleiner dan de Aarde. Zelfs onze eigen Maan is een beetje groter dan Europa

De NASA heeft plannen kenbaar gemaakt om een ruimtesonde naar de Jupitermaan Europa te sturen. Degenen die iets van exo-biologie afweten zijn het daar helemaal mee eens. Waarom eigenlijk?

Hier op Aarde is er leven mogelijk dankzij het voorkomen van water. Er zijn natuurlijk nog andere omstandigheden belangrijk maar vloeibaar water is een essentieel onderdeel voor het leven zoals wij dat kennen. Het onderzoek zoals we dat tot nu toe hebben uitgevoerd laat zien dat daar waar er water is er ook leven mogelijk is. Natuurlijk kunnen er altijd andere werelden zijn waar leven mogelijk wordt gemaakt door heel andere elementen maar het is eigenlijk logisch om er van uit te gaan dat als er hier op Aarde water nodig is voor leven dat op andere werelden mogelijk ook een belangrijke rol moet spelen.

Het heelal is onmetelijk groot. Het heeft geen zin om op plaatsen te gaan zoeken waar vermoedelijk toch geen leven kan bestaan. Zo is de planeet Venus ongeveer even groot als de Aarde maar de omstandigheden op Venus zijn absoluut niet vergelijkbaar met de omstandigheden op Aarde dus het ligt niet voor de hand (maar het is ook niet volledig uit te sluiten) dat er leven kan voorkomen op Venus. Bovendien is water een logische plaats om naar leven te zoeken omdat de oceanen op Aarde op alle diepten een grote variëteit aan leven vertonen. De National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) heeft berekent dat ongeveer de helft van alle levensvormen zich in de oceanen bevinden.

Bovenstaand beeld bevestigt waarom het goed is dat we naar de maan Europa moeten gaan. Uit informatie die is verzameld door de Galileo-sonde heeft men afgeleid dat er onder het oppervlak van deze kleine ijzige maan 2-3 keer meer water voorkomt dan in de oceanen op Aarde. We moeten daarnaast niet vergeten dat Europa veel kleiner is dan onze Aarde.

Omdat deze maan een overvloed aan water bezit en een groot deel van dat water vermoedelijk in vloeibare vorm aanwezig is en omdat we overal waar water is ook leven aantreffen lijkt het niet meer dan normaal dat we op Europa gaan zoeken naar leven.

Moel van de Jupitermaan Europa
Twee verschillende modellen die aangeven hoe er mogelijk vloeibaar water op Europa kan voorkomen (Wikimedia Commons)

De Galileo-sonde heeft gezien dat er vanaf Europa fonteinen van water de ruimte in worden geblazen dus we hebben bewijs dat er water in vloeibare vorm voorkomt maar we weten niet hoeveel water vloeibaar en hoeveel water bevroren is. Het zou zo maar kunnen dan dat de ijslaag aan de oppervlakte honderden meters dik is. Maar dan nog zou er voldoende vloeibaar water kunnen zijn. We zullen alleen een manier moeten vinden om door die dikke ijslaag heen te boren.

Als laatste denken wetenschappers dat het water vloeibaar wordt gehouden door de gravitationele krachten die door Jupiter worden uitgeoefend op Europa.

We moeten dus naar Europa toe om naar leven te zoeken en gelukkig wil de NASA dat nu ook. Een reis naar een andere maan duurt lang en is ook niet zo 1-2-3 voorbereid. NASA denkt er aan om in 2025 een verkenner naar Europa te lanceren die niet voor 2030 zal arriveren bij Europa. Het is nog helemaal niet zeker dat de missie door gaat. NASA zal eerst een gedetailleerd plan moeten uitwerken en daarna de financiële middelen vrij moeten zien te maken om een dergelijke moeilijke en dure missie uit te kunnen voeren.

Het is dus te hopen dat NASA technische oplossingen weet te vinden voor de moeilijke missie en daarnaast geld kan vinden om de missie uit te voeren. Pas daarna zullen we naar Europa kunnen gaan om te onderzoeken of er echt leven is.

Bron: www.fromquarkstoquasars.com, 8 maart 2014