Jupiter - manen

Iocaste – maan van Jupiter

Iocaste is een lid van de Ananke-groep. Dit is een groep manen die vergelijkbare banen beschrijven en die waarschijnlijk een gezamenlijke oorsprong hebben. De groep manen is vermoedelijk ontstaan uit een asteroïde die in brokstukken uit elkaar is gevallen. Mogelijk door een botsing met een ander hemellichaam, mogelijk door getijdenwerking van Jupiter. Het grootste brokstuk is nu de maan Ananke, de overige brokstukken vormen de andere 15 manen van de Ananke-groep.

Alle manen van de Ananke-groep draaien in een retrograde baan om Jupiter heen. De banen zijn excentrisch en ze hebben een grote inclinatie ten opzichte van het equatorvlak van Jupiter. De manen zijn allemaal te klein om voldoende massa te hebben om bolvormig te zijn dus ze hebben vermoedelijk allemaal een onregelmatige vorm.

Iocaste heeft dezelfde grijze kleur als twee andere leden van de Ananke-groep: Harpalyke en Praxidike.

Iocaste heeft een gemiddelde diameter van vijf kilometer en draait op een gemiddelde afstand van 21,3 miljoen kilometer om Jupiter heen. De maan heeft ongeveer 632 dagen nodig voor één omwenteling om de planeet.

Ontdekking

Iocaste is op 23 november 2000 ontdekt door S. Sheppard, D. Jewitt, Y. Fernandez en E. Magnier vanaf de Mount Kea sterrenwacht op Hawaii.

Naamgeving

De originele aanduiding is S/2000 J3, later is de maan vernoemd naar Iocaste. Zij is de moeder van Agamedes waarvan de Romeinse god Zeus de vader is.

Iocaste in cijfers
Ontdekt door S. Sheppard, D. Jewitt, Y. Fernandez en E. Magnier
Datum ontdekking 23 november 2000
Gemiddelde afstand tot Jupiter 21.272.000 km
Periapsis (dichtste nadering tot Jupiter) 16.696.393 km
Apoapsis (grootste afstand tot Jupiter) 25.847.607 km
Jaar 1,729226557 Aardse jaren
631,6 Aardse dagen
Omtrek baan 132.096.242,29 km
Gemiddelde baansnelheid 8714,4 km/u
Baan excentriciteit 0,2151
Equatoriale inclinatie t.o.v. de baan 149,436°
Gemiddelde straal 2,6 km (uitgaande van albedo = 0,04)
Omtrek aan de evenaar 16,3 km
Volume 74 km3
Massa 194.826.896.302.635 kg
Dichtheid 2,6 g/cm3
Oppervlakte 84,95 km2
Zwaartekracht aan de oppervlakte 0,002 m/s2
Ontsnappingssnelheid 11 km/u
Lengte van de dag onbekend

Eerste publicatie: 17 februari 2013
Laatste keer gewijzigd op: 12 september 2016