Jupiter - manen

Praxidike – maan van Jupiter

Praxidike is een lid van de Ananke-groep. Dit is een groep manen die vergelijkbare banen beschrijven en die waarschijnlijk een gezamenlijke oorsprong hebben. De groep manen is vermoedelijk ontstaan uit een asteroïde die in brokstukken uit elkaar is gevallen. Mogelijk door een botsing met een ander hemellichaam, mogelijk door getijdenwerking van Jupiter. Het grootste brokstuk is nu de maan Ananke, de overige brokstukken vormen de andere 15 manen van de Ananke-groep.

Alle manen van de Ananke-groep draaien in een retrograde baan om Jupiter heen. De banen zijn excentrisch en ze hebben een grote inclinatie ten opzichte van het equatorvlak van Jupiter. De manen zijn allemaal te klein om voldoende massa te hebben om bolvormig te zijn dus ze hebben vermoedelijk allemaal een onregelmatige vorm.

Praxidike heeft dezelfde grijze kleur als twee andere leden van de Ananke-groep: Harpalyke en Iocaste.

Praxidike heeft een gemiddelde diameter van bijna zeven kilometer en draait op een gemiddelde afstand van 21,1 miljoen kilometer om Jupiter heen. De maan heeft ongeveer 625 dagen nodig voor één omwenteling om de planeet.

Ontdekking

Praxidike is op 23 november 2000 ontdekt door S. Sheppard, D. Jewitt, Y. Fernandez en E. Magnier vanaf de Mount Kea sterrenwacht op Hawaii.

Naamgeving

De originele aanduiding is S/2000 J7, later is de maan vernoemd naar Praxidike. Praxidike is de Griekse godin van de gerechtigheid en de straf. Ze was de moeder van Klesios, Harmonia en Arete waarvan Zeus de vader was.

Praxidike in cijfers
Ontdekt door S. Sheppard, D. Jewitt, Y. Fernandez en E. Magnier
Datum ontdekking 23 november 2000
Gemiddelde afstand tot Jupiter 21.148.000 km
Periapsis (dichtste nadering tot Jupiter) 16.279.730 km
Apoapsis (grootste afstand tot Jupiter) 26.016.270 km
Jaar 1,712224504 Aardse jaren
625,39 Aardse dagen
Omtrek baan 131.098.561,00 km
Gemiddelde baansnelheid 8734,5 km/u
Baan excentriciteit 0,2302
Equatoriale inclinatie t.o.v. de baan 148,985°
Gemiddelde straal 3,4 km (uitgaande van albedo = 0,04)
Omtrek aan de evenaar 21,4 km
Volume 165 km3
Massa 434.613.845.598.186 kg
Dichtheid 2,6 g/cm3
Oppervlakte 145,27 km2
Zwaartekracht aan de oppervlakte 0,003 m/s2
Ontsnappingssnelheid 15 km/u
Lengte van de dag onbekend

Eerste publicatie: 17 februari 2013
Laatste keer gewijzigd op: 14 september 2016