Skathi – maan van Saturnus

De maan Skathi is een lid van de groep Noorse manen die op een gemiddelde afstand van 12 tot 24 miljoen kilometer en een baaninclinatie tussen 136 en 176 graden om Saturnus draaien. De manen hebben een baanexcentriciteit tussen 0,12 en 0,77.

De Noorse manen hebben allemaal een retrograde baan. Dit, gecombineerd met de grote excentriciteit van hun baan, maakt dat ze tot de onregelmatige manen worden gerekend. Men neemt aan dat het objecten zijn die door Saturnus zijn ingevangen anders dan de regelmatige manen die zijn gevormd tijdens het ontstaan van Saturnus.

Anders dan de Gallische en de Inuit-manen hebben de manen van de Noorse groep vermoedelijk geen gezamenlijke oorsprong.

Ymir en Skathi zijn mogelijk de bronnen van het donkere materiaal dat de donkere zijde van Japetus en in mindere mate het oppervlak van Hyperion bedekt.

Skathi heeft een gemiddelde straal van ongeveer 4 kilometer. De inclinatie ten opzichte van de evenaar van Saturnus bedraagt 151° en de baan van de maan heeft een excentriciteit van 0,3. Skathi draait op een afstand van 15,6 miljoen kilometer om Saturnus heen en heeft daar dan ongeveer 728 Aardse dagen voor nodig.

Ontdekking
Skathi is op 23 september 2000 ontdekt door B. Gladman, J. Kavelaars, J-M. Petit, H. Scholl, M. Holman, B. Marsden, Ph. Nicholson en J. Burns met behulp van de 3.6 meter telescoop op Mauna Kea, Hawaii. Op dezelfde dag werden ook de manen Tarvos, Ijiraq, Thrymr, Ymir, Siarnaq, Erriapus en Suttungr ontdekt.

Naamgeving
De originele aanduiding is S/2000 S8. Skathi is vernoemd naar Skadi, een reuzin uit de Noorse mythologie. Skadi trok haar bewapening aan en reisde naar Asgard, het huis van de Noorse goden, om daar de dood van haar vader te wreken. Echter, ze sloot een overeenkomst die inhield dat ze een echtgenoot kon uitkiezen door alleen hun voeten te controleren. Verder hield de overeenkomst in dat de goden haar aan het lachen zouden maken. Hetgeen zo geschiedde.

Skathi in cijfers
Ontdekt door B. Gladman, J. Kavelaars, J-M. Petit, H. Scholl, M. Holman, B. Marsden, Ph. Nicholson en J. Burns
Datum ontdekking 23 september 2000
Gemiddelde afstand tot Saturnus 15.614.300 km
Periapsis (dichtste nadering tot Saturnus) 11.025.257 km
Apoapsis (grootste afstand tot Saturnus) 20.203.343 km
Jaar 1,993429158 Aardse jaren
728,10 Aardse dagen
Omtrek baan 95.953.368,15 km
Gemiddelde baansnelheid 5.491,1 km/u
Baan excentriciteit 0,2939
Equatoriale inclinatie t.o.v. de baan 150,798°
Gemiddelde straal 4,0 km
Omtrek aan de evenaar 25,1 km
Volume 268 km3
Massa 314.720.370.950.411 kg
Dichtheid 2,3 g/cm3
Oppervlakte 201,06 km2
Zwaartekracht aan de oppervlakte 0,001 m/2
Ontsnappingssnelheid 12 km/u

Eerste publicatie: 5 mei 2013
Laatste keer gewijzigd op: 16 september 2016