Dit is Charon, de grootste maan van Pluto

Op deze door de New Horizons gemaakte foto van 11 juli 2015 lijkt Charon donkerder dan de foto’s ie momenteel van Pluto zijn gemaakt. Een van de redenen is dat Charon slechts half zo groot is als Pluto maar neem daarbij in ogenschouw dat de New Horizons meer dan 4,9 miljard kilometer heeft afgelegd om deze foto te maken van de kleine maan die een doorsnede heeft van ongeveer 1207 tot 1212 kilometer. De dichtste nadering tot Pluto zal zijn op 14 juli 2015 om 13.49 uur Nederlandse tijd. Veertien minuten later zal de New Horizons zich op 28.857 kilometer afstand van Charon bevinden dus er zullen meer en betere foto’s van Charon gemaakt kunnen worden.

Charon, degrootste maan van Pluto
Kloven, kraters en een donker noordpool gebied zijn zichtbaar op deze foto van Charon, de grootste maan van Pluto die door de New Horizons is gemaakt op 11 juli 2015.

New Horizons toont ons een maan die bedekt is met kraters en kloven. Aan het zuidelijk halfrond bevindt zich de duidelijkste kloof die langer en dieper lijkt te zijn dan de Grand Canyon op Aarde.

De meest opvallende krater bevindt zich in de buurt van de zuidpool van Charon en heeft een doorsnede van ongeveer 97 kilometer. De helderheid van het materiaal dat is weggeblazen uit de krater duidt er op dat het materiaal geologisch gezien nog jong is en vermoedelijk is vrij gekomen bij een botsing met een object uit de Kuipergordel enkele miljarden jaren geleden.

De bodem van de krater is erg donker. Mogelijk komt dit doordat het ijs op de bodem een andere samenstelling heeft dan het ijs aan de oppervlakte. Een andere verklaring kan zijn dat beide ijsachtige materialen dezelfde samenstelling hebben maar dat het materiaal op de bodem uit grotere ijsdeeltjes bestaat die minder zonlicht reflecteren.

In de buurt van de noordpool van Charon bevindt zich een vreemd donker gebied met een grootte van ongeveer 300 kilometer. Tijdens de scheervlucht zullen meer gedetailleerdere foto’s meer informatie moeten verschaffen over de aard van dit gebied.

Om 13,49 Nederlandse tijd scheert de New Horizons met een snelheid van 49.600 kilometer per uur langs Pluto en alle zeven wetenschappelijke instrumenten zijn dan druk bezig om meetgegevens te verzamelen.

De onderzoeksleider van de missie gaf op een persbriefing afgelopen nacht aan dat één van de grootste verrassingen tot nu toe was dat er geen nieuwe manen zijn ontdekt. Pluto heeft er vijf, misschien levert de scheervlucht toch nog nieuwe maantjes op …

 

Bron: diverse persberichten, 13 juli 2015