Isaac Newton

Op 4 januari 1643, vandaag 375 jaar geleden, werd de Engelse natuurkundige en wiskundige Isaac Newton geboren. Hij is één van de grootste wetenschappers die we kennen. Hij heeft belangrijke ontdekkingen gedaan op het gebied van hemelmechanica, licht en zwaartekracht. Het werk van Newton is gebundeld in drie delen die samen de Philosophea Naturalis Principia Mathematica worden genoemd. Meestal afgekort als de Principia. In dit werk beschrijft Newton zijn drie bewegingswetten die vandaag de dag nog steeds de basis vormen van de klassieke hemelmechanica. In de Principia beschrijft Newton ook zijn ideeën over de zwaartekracht.

Continue reading

Hoe groot is de Maan?

De Maan is het helderste object aan onze nachtelijke sterrenhemel. De Maan lijkt erg groot maar dat wordt eigenlijk volledig veroorzaakt door het feit dat ze zo dichtbij is. De Maan heeft een grootte van 27% van de Aarde. Deze verhouding van 1:4 is veel kleiner dan bij de andere planeten en hun manen. De Maan is de op vier na grootste maan in het zonnestelsel. De Maan heeft een straal van 1737,5 kilometer. De diameter bedraagt dan 3475 kilometer en dat is minder dan eenderde van de Aarde. De omtrek van de Maan gemeten langs de evenaar bedraagt 10.917 kilometer. Het oppervlak van de Maan bedraagt 38 miljoen vierkante kilometer en dat is minder dan de totale oppervlakte van …

Continue reading

Hoe sterk is de zwaartekracht op de planeten?

In de natuurkunde is de zwaartekracht een fundamentele kracht die wij, bewoners van de Aarde, voor lief nemen. We zijn in de loop van de miljarden jaren geëvolueerd in de Aardse omgeving dus we zijn er aan gewend om te leven met een aantrekkingskracht van 9,8 m.s-2 (1 g). Echter de paar mensen die in de ruimte zijn geweest weten dat zwaartekracht een kostbaar iets is. Kortom, de zwaartekracht is afhankelijk van de massa, waar alle dingen – van de sterren, planeten en sterrenstelsels aan het licht en subatomaire deeltjes – worden aangetrokken tot elkaar. Afhankelijk van de grootte, massa en dichtheid van een object kan de gravitatiekracht (=zwaartekracht) die het uitoefent variëren. De planeten in het zonnestelsel variëren nogal …

Continue reading

Het mannetje op de Maan is ontstaan uit lava

Een groot donker bassin, dat vanaf de Aarde gezien het Mannetje op de Maan vormt, is ontstaan door het uitvloeien van lava en niet als gevolg van de inslag door een asteroïde. Het donkere bassin is bekend onder de naam Oceanus Procellarum – De Oceaan der Stormen. Het bassin heeft een doorsnede van bijna 3000 kilometer. Tot nu toe dachten wetenschappers dat het Mannetje op de Maan was ontstaan als gevolg van de inslag door een grote asteroïde in de beginjaren van het zonnestelsel toen de Maan nog relatief zacht was. Maar een studie die onlangs in gepubliceerd in het tijdschrift Nature levert bewijs voor een vulkanische oorsprong voor de gigantische vlek die ongeveer een vijfde van het zichtbare deel …

Continue reading

Hoe klein kan een sterrenstelsel zijn?

Ons eigen sterrenstelsel heeft een doorsnede van ongeveer 100.000 lichtjaar en bevat ongeveer 200 miljard sterren. Het grootste sterrenstelsel dat we kennen is IC 1101. Dit sterrenstelsel heeft een doorsnede van ongeveer 6 miljoen lichtjaar en een massa van ongeveer 100 triljoen zonsmassa’s. Het kleinste sterrenstelsel? Dat bevat ongeveer een 1000 sterren….. Dit hele zwakke sterrenstelsel is bekend als Segue 2. Het bevat ongeveer 1000 sterren en het heeft een doorsnede van ongeveer 150 lichtjaar. Met die afmetingen vraag je je af of je het wel als een sterrenstelsel mag beschouwen. Er zijn tenslotte bolvormige sterrenhopen, die deel uit maken van ons eigen sterrenstelsel, die véél meer sterren bevatten. Eén van de voorwaarden voor een sterrenstelsel is dat het door …

Continue reading