Wat is de temperatuur van Uranus

 

 

De zevende planeet vanaf de Zon heeft, ofschoon het niet de verste planeet is, de koudste atmosfeer van alle planeten in het zonnestelsel. Ondanks dat de evenaar van Uranus niet in het verlengde van het baanvlak ligt is de temperatuurverdeling op de planeet ongeveer gelijk aan de andere planeten: een warmere evenaar en koudere polen.

Een ijsachtige atmosfeer

Uranus is in 1781 ontdekt en is net als Neptunus een ijsgigant. Beide planeten hebben een atmosfeer die uit ijs bestaat. Ze verschillen daarmee van Jupiter en Saturnus die beiden een atmosfeer hebben die uit gas bestaat..

Uranus bestaat voornamelijk uit waterstof, helium en methaan. De lichtere gassen komen voor in de gelaagde atmosfeer. De planeet heeft, als gasplaneet, geen vast oppervlak. Het oppervlak is gedefinieerd daar waar de atmosfeer gelijk is aan de atmosfeer op zeeniveau op Aarde.

In de dichte troposfeer van de planeet komen de wolken voor. De troposfeer heeft een temperatuur van -153 °Celsius tot -218 °Celsius. De thermosfeer van Uranus wordt opgewarmd door de warmte van de Zon en straling uit de ruimte en heeft een temperatuur tussen -218 °Celsius en -153 °C. De buitenste laag, de stratosfeer is heel ijl en kan een temperatuur bereiken van 577 °Celsius.

Gekanteld op zijn zijde

De meeste planeten hebben hun evenaar op de Zon gericht, echter Uranus niet, die ligt gekanteld op een zijde. De planeet wijst met de polen naar de Zon: één pool ligt in het licht. Aan de andere pool heerst de duisternis. Men vermoedt dat een botsing met een groot object, in de begindagen van het zonnestelsel, verantwoordelijk is voor de enorm grote ashelling.

De sterk gekantelde as zou betekenen dat temperaturen aan één pool hoger zouden zijn dan aan de evenaar en significant hoger dan aan de donkere pool. De hogere temperaturen aan één pool zouden het weer op de planeet moeten regelen omdat de warmte van de warme naar de koudere pool migreert.

Maar het weer op Uranus gedraagt zich soortgelijk aan het weer op de andere gasreuzen. De planeet heeft banden met zones en gordels die parallel aan de evenaar lopen, deze evenaar is warmer dan de polen. De warmere temperaturen die het weer bepalen komen vanuit het binnenste van de planeet in plaats vanaf de Zon. De grote afstand van de planeet tot de Zon zorgt er voor dat de warmte uit het binnenste een veel grotere invloed heeft.

Een koud binnenste

Ondanks dat het binnenste van Uranus verantwoordelijk is voor het weer op de planeet is de temperatuur van de planeet een stuk lager dan die van de andere planeten. Er komt maar  weinig straling van de planeet in de ruimte. Anders dan de andere gasreuzen heeft Uranus vermoedelijk een rotsachtige kern in plaats van een gasachtige. De temperatuur in de kern is ongeveer 4727 °Celsius. Dat klinkt warm maar het is kouder dan de andere planeten, Jupiter bijvoorbeeld heeft een temperatuur van 24.000 °Celsius in de kern.

Meer artikelen over Uranus

Eerste publicatie: 2 december 2012
Laatste keer bewerkt op: 17 oktober 2017