Pluto

Heeft Pluto een atmosfeer?

Pluto gefotografeerd door de New Horizons
Pluto gefotografeerd door de New Horizons tijdens de scheervlucht in juli 2015. Credit: NASA

Pluto is klein en koud en lijkt welhaast niet in staat om een atmosfeer te hebben. Klein en ver van de Zon lijkt het alsof de dwergplaneet niet in staat is vast te houden wat het heeft. Echter niets is minder waar. Pluto heeft een atmosfeer die constant in beweging is.

Samenstelling van de atmosfeer

Het hoofdbestanddeel in de atmosfeer van Pluto is stikstof. Daarnaast komen er hoeveelheden koolmonoxide en methaan voor.

Pluto heeft een rotsachtige kern die bedekt is met ijs. De atmosfeer van de dwergplaneet wordt beïnvloed door de temperatuur. Door de sterk elliptische baan van Pluto varieert de afstand tot de Zon sterk. Deze veranderingen in de afstand hebben een groot effect op de atmosfeer. Als Pluto dichter bij de Zon komt zal het ijs aan het oppervlak lichtjes smelten en zo zorgen voor een ijle atmosferische laag.

Maar ten aanzien van zijn atmosfeer heeft Pluto ook nog andere problemen. De grootste maan Charon heeft bijna dezelfde massa als de planeet zelf en kan bij zijn dichtste nadering tot de planeet steeds een beetje van de atmosfeer afstrippen.

Lucht vinden

Pluto staat zo ver bij ons vandaan dat het bestuderen van dit hemellichaam een heuse uitdaging is. Om de atmosfeer aan te kunnen tonen hebben wetenschappers overgangen van de Pluto voor een ster langs moeten gebruken om de atmosfeer te kunnen aantonen. Als de atmosfeer voor de ster langs gaat wordt het sterlicht al een beetje zwakker om helemaal te verdwijnen als de planeet zelf de ster bedekt. Dit experiment is met verschillende sterren herhaald om zo de bewijzen dat er een atmosfeer is en om op deze manier ook meer te leren over de samenstelling.

Het weer op Pluto

Pluto bevindt zich in de Kuipergordel samen met miljoenen andere overblijfselen uit de formatie van het zonnestelsel. De atmosfeer lijkt op die van Triton, de grootste maan van Neptunus waar wolken en winden voorkomen. Men denkt dat Triton een ingevangen Kuipergordel-object is.

Alhoewel Triton een grotere massa heeft dan Pluto is de atmosfeer van Pluto dikker dan die van Triton. Wetenschappers denken dat ook in de atmosfeer van Pluto wolken en winden voorkomen maar men kan dit nog niet tot in detail observeren. Men hoopt dat de New Horizons die in 2015 bij Pluto arriveert ons hier meer over zal gaan leren.

Meer over Pluto

Eerste publicatie: 22 november 2012
Laatste wijziging: 30 september 2017