Hoe is Pluto gevormd?

Ooit behoorde Pluto tot de orde van de planeten. Door de geringe massa en het onvermogen zijn eigen baan schoon te houden is Pluto nu een dwergplaneet. De meeste objecten in het zonnestelsel draaien in min of meer hetzelfde vlak om de Zon heen. De baan van Pluto wijkt hier sterk van af. Dit grote verschil duidt erop dat de dwergplaneet op een andere manier is gevormd dan de grote planeten in het zonnestelsel.

Het vroege zonnestelsel
Het zonnestelsel is ongeveer 4,6 miljard jaar geleden gevormd uit een wolk van stof en gas. Door de eigen zwaartekracht is deze wolk samengetrokken en beginnen te roteren om zo de Zon in het centrum van de nevel te vormen.

Na de vorming van de Zon begon het resterende materiaal samen te klonteren. Kleinere deeltjes vormden onder de zwaartekracht grotere delen. De zonnewind blies de lichtere elementen naar de buitenste delen van het jonge zonnestelsel. Alleen zwaar, rotsachtig materiaal bleef in het centrum aanwezig. Hieruit vormden zich de Aardse planeten. Verder weg waar de zonnewind geen invloed meer had op de lichtere elementen zoals waterstaf en helium klonterden deze ook weer samen om zo de gasplaneten te vormen. Op deze manier zijn asteroïden, kometen, planeten en manen ontstaan.

De rotsachtige kern van Pluto is wellicht ook op deze manier ontstaan. Naderhand zijn gassen en ijs onder invloed van de zwaartekracht aangetrokken en welk de kern groter en groter. Maar net zoals de andere dwergplaneten lukte het Pluto niet om voldoende massa te verzamelen om tot een echte planeet uit te groeien.

Verstoten door Neptunus?
Het nog jonge zonnestelsel was een rommelige plaats met planeten, dwergplaneten en asteroïden die nog niet allemaal hun eigen plaats hebben gevonden. De planeten in hun baan hadden voldoende massa om genoeg aantrekkingskracht te hebben om de banen van de kleinere hemellichamen te beïnvloeden. Sommigen werden richting Zon gekatapulteerd, Sommigen werden het zonnestelsel uit geslingerd.

Vergeleken met het jonge zonnestelsel ziet het er nu allemaal een stuk opgeruimder uit.

De sterk afwijkende baan van Pluto doet astronomen vermoeden dat Pluto uit zijn baan is geschopt door mogelijk de planeet Neptunus. Dit vermoeden wordt versterkt door de samenstelling van Pluto die bijna gelijk is aan de grootste Neptunus maan Triton. De baan van Pluto is dusdanig dat hij nooit in botsing kan komen met Neptunus en dat duidt er weer op dat Pluto nooit deel heeft uitgemaakt van het manen-systeem van Neptunus.

 

Eerste publicatie: 23 november 2012
Laatste wijziging: 2 maart 2014